Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:30-15:30
A A A
Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
02.03.2012 •
admin •

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Śl.  z filią w Piersnie  jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Powiatu Średzkiego.

Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Śl.  mieści się  przy          ul. Kilińskiego 28.

Filia ŚDS  mieści się  pod adresem Piersno 7.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Śl. oraz  Filia w Piersnie  jest placówką pobytu dziennego   typu A, B i C ;

Typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych,

Typ B – dla osób upośledzonych umysłowo,

Typ C- dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,

Liczba miejsc w ŚDS w Środzie Śl. wynosi 37 osób natomiast w Piersnie 33 osoby. Łącznie w obu placówkach przebywa 70 osób.

Nadrzędnym celem działalności Domu jest zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, podnoszenie jakości ich życia, zapobieganie izolacji społecznej i dyskryminacji, szeroko pojęta integracja ze społeczeństwem, wsparcie w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Postępowanie wspierająco - aktywizujące realizowane poprzez placówki ma doprowadzić uczestników do jak najwyższego stopnia ich samodzielności i zaradności życiowej, poprawy sprawności psychofizycznej, wzmocnienia więzi rodzinnych i środowiskowych, a także mobilizować do aktywności szczególnie w zakresie kompetencji społecznych i komunikacji.

Zadaniem Domu jest podtrzymywanie  i rozwijanie  umiejętności uczestników, ich zdolności, predyspozycji i talentów, wykorzystanie ich potencjału i możliwości psychofizycznych.

Pobyt w placówkach ma umożliwić osobom uczestniczących w zajęciach Domu jak najpełniejsze realizowanie ról społecznych poprzez realizowanie działania terapeutyczne i rehabilitacyjne.

 
  • Zadaj pytanie
  • Kalendarium
  • Galeria zdjęć
  • E-kartki
  • Multimedia
  • Praca

Newsletter